Srta. Jara Modern Living

Quant Afoot Boots by Mary Quant advertisement, 1960s.


Dejar un comentario